Vi har uppdaterat vår integritetspolicy – Creative Headz

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information om Dataskyddsförordningen
(2016/679/EG) kallad GDPR.
Respektive bolag i Creative Headz koncernen är personuppgiftsansvariga för de
personuppgifter som respektive bolag hanterar i samband med de tjänster som Creative
Headz koncernen tillhandhåller våra kunder. Som kund måste du lämna personuppgifter
till oss för att vi ska kunna utföra de tjänster du önskar.
För att säkerställa att vår verksamhet i alla delar överensstämmer med GDPR, som börjar
gälla den 25 maj 2018, och för att våra kunder ska känna sig trygga och ha kontroll på de
personuppgifter de lämnar till oss har vi uppdaterat våra villkor. Vi behandlar
personuppgifterna för bokning av behandling och konsultation, för att kommunicera med
våra kunder och för att utföra och administrera tjänster till våra kunder och för att
tillvarata kundernas intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.
Uppgifterna behandlas för att fullgöra det avtal du ingår med oss genom att beställa våra
tjänster.

Personuppgifter som hanteras av bolag inom Creative Headz koncernen gallras löpande
och raderas när de inte längre behövs för vår verksamhet och för de ändamål de har
insamlats. Om du begär att vi ska radera dina uppgifter kommer uppgifterna att raderas.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från bolag i Creative Headz koncernen
som du har lämnat personuppgifter till om användningen av de personuppgifter som rör
dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är
felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att begära
att inte få utskick av nyheter, erbjudanden och marknadsinformation från Creative
Headz. Du kan då skicka en begäran till [email protected].

Du kan även kontakta oss på [email protected] om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Mer info hittar du här.

Med vänliga hälsningar, Team Creative Headz

Dela denna nyhet på:

Ta del av en stor dos hårinspo & unika erbjudanden!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!