Vi har uppdaterat vår integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information om Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) kallad GDPR. Respektive bolag i Creative Headz koncernen är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som respektive bolag hanterar i samband med de tjänster som Creative Headz koncernen tillhandhåller våra kunder. Som kund måste du lämna personuppgifter till oss för att vi ska kunna utföra de tjänster du önskar. …

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy Read More »